Komunikaty
RODO

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Mieszkowicach

Szanowni Państwo!

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO)) (Dz. U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1)

Ilekroć zebranie od Państwa danych osobowych Państwa dotyczących będzie niezbędne i/lub konieczne do wypełnienia zadań statutowych realizowanych przez Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Mieszkowicach. A w szczególności w celu należytego wykonania zawartych umów, organizacji imprez i wykonania innych zadań i przedsięwzięć.

Informujemy; że:

 1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury
  w Mieszkowicach (MGOK Mieszkowice) z siedzibą w Mieszkowicach przy
  ul. Kościuszki 48 74-505 Mieszkowice reprezentowany przed Dyrektor Barbarę Nowicką, adres e -mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 2. Pana/Pani dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu:
  a) wykonania zadań Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i innych prawnych obowiązków, w tym umownych, (podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  b) realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów MGOK Mieszkowice (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) takich jak: wykonanie zawartych przez nas umów
  z podmiotami trzecimi, w tym z naszymi partnerami i sponsorami, marketing bezpośredni naszych usług i zadań, ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, w związku
  z wykonywaniem naszych zadań statutowych i obowiązków prawnych, w tym umownych;
 3. Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać:
  a) przez czas wykonania zadań MGOK Mieszkowice i innych prawnych obowiązków,
  w tym umownych i/lub
  b) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane i/lub
  c) przez czas, w którym MGOK Mieszkowice może ponieść konsekwencje prawne nienależytego wykonania lub niewykonania naszych zadań statutowych lub obowiązków prawnych;
 4. Pana/Pani dane osobowe będą mogły być przez nas przekazywane naszym partnerom,
  z którymi mamy zawarte umowy na współpracę przy wykonywaniu naszym zadań i innych obowiązków prawnych, w tym umownych, podmiotom świadczącym nam pomoc informatyczną, prawną, usługi doradcze, konsultacyjne oraz innym podmiotom działającym na nasze zlecenie a świadczącym nam usługi niezbędne do realizacji naszych zadań statutowych i wykonania innych obowiązków prawnych, w tym umownych;
 5. zgodnie z RODO, przysługują Panu/Pani:
  a) prawo żądania od nas dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa,
  b) prawo sprostowania Państwa danych osobowych,
  c) prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
  d) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
  e) prawo przenoszenia danych,
  f) prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ; Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( PUODO)
 6. podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz może być warunkiem uczestnictwa przez Pana/Panią w naszych zadaniach i w związku z tym będziecie Państwo zobowiązani do ich podania w wymaganym przez nas zakresie, a brak ich podania może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w realizowanych przez nas zadaniach i wykonywanych obowiązkach prawnych, w tym umownych.

Dyrektor

Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury

w Mieszkowicach

Barbara Nowicka

 
Zapytanie ofertowe 2018

 

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury

w Mieszkowicach

zaprasza do składania ofert

na

kompleksową obsługę gastronomiczną

wraz z zabezpieczeniem infrastruktury (miejsc siedzących w tym pod zadaszeniem)

imprez plenerowych

 1. Mieszkowicka Majówka 3 maja 2018 Plac Wolności
 2. Święto Mieszkowic 2018 30 czerwca Zespół Boisk ul. Ogrodowa

I Biorący ofertę jest zobowiązany do ;

 1. Zabezpieczenia miejsc siedzących na 150 osób w tym 100 pod zadaszeniem (namioty, parasole) na imprezę pn „Mieszkowicka Majówka” - 3 maja 2018 w godz. 14.00-20.00 miejsce Plac Wolności.
 2. Zabezpieczenia miejsc siedzących na 300 osób w tym 200 pod zadaszeniem na imprezę pn.”Święto Mieszkowic 2018 ”- 30 czerwca 2018 w godz. 14.00-24.00, miejsce Zespół Boisk ul. Ogrodowa.
 3. Zabezpieczenia - utrzymania czystości na zajmowanym terenie w trakcie trwania imprezy
  i po jej zakończeniu w tym wywóz nieczystości z ZUK Mieszkowice (impreza nr 2)
 4. Zabezpieczenia przyłączy energii elektrycznej na potrzeby własne ( tj kabli, skrzynki itp.).
 5. Uwzględnienie planu zagospodarowanie miejsc imprez do wglądu u organizatora tj. MGOK Mieszkowice.
 6. Zabezpieczenia 50 bonów na posiłek na imprezę w dniu 30 czerwca 2018 (ŚM)  

II Zamawiający /organizator/ zastrzega sobie prawo do;

 1. Umieszczenia stoisk KGW oraz innych Stowarzyszeń z terenu Gminy, a także stoisk promocyjnych.
 2. Ustawienia stoisk innych niż gastronomiczne m.in. z atrakcjami dla dzieci i zabawkami itp. oraz zamków dmuchanych i innych.

III Pozostałe warunki oferty;

 1. Biorący ofertę otrzymuje od zamawiającego wyłączność na stoiska i usługi gastronomiczne
  i piwo.
 2. Kompleksowa ofertę można składać w MGOK w nieprzekraczalnym terminie do dnia
  16 marca 2018 do godz.14.00.
  (także drogą elektroniczną)
 3. Informacji udziela Barbara Nowicka dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury
  w Mieszkowicach. tel. 914145339, 798075890 e-mail:
  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 4. Wzór oferty zał. nr 1
 5. Oświadczenie przyjmującego ofertę zał.2
 6. Z wybranym podmiotem zostanie podpisana umowa na wykonanie powyższego

Barbara Nowicka

dyrektor

Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury

w Mieszkowicach

 

załącznik nr 1

załącznik nr 2

 

 

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury

w Mieszkowicach

 

zaprasza do składania oferty cenowej

na

profesjonalne nagłośnieniem + scena + oświetlenie

na imprezę pn. „Święto Mieszkowic 2018”

dnia 30 czerwca 2018

Miejsce; Mieszkowice, Zespół Boisk ul. Ogrodowa

I Biorący ofertę jest zobowiązany do ;

 1. Zagwarantowania sceny wraz z zadaszeniem o wymiarach min. 10x8 m, wysokość podestu min.1.20, wysokość zadaszenia min. 6m, podest pod perkusję 3x2 m
 2. Zagwarantowania;
  Spełnienia wymogów dotyczących nagłośnienia i sceny +oświetlenia Gwiazdy Wieczoru zespołowi Classic (do wglądu u organizatora tj MG0K Mieszkowice) inne do nagłośnienia zespołu śpiewaczego, instrumentów zespołów muzycznych (do uzgodnienia)
 3. Zapewnienie przed i za sceną płotków ochronnych okalające scenę uniemożliwiających wejście osób postronnych na scenę.
 4. Zabezpieczenia na potrzeby własne właściwego okablowania elektrycznego.
 5. Gotowość powyższego w dniu 30 czerwca 2018 o godz. 12.00
 6. Biorący ofertę zabezpiecza ochronę sceny i nagłośnienia poza trwaniem imprezy na własny koszt

II Pozostałe warunki oferty;

 1. Przyjmuje się tylko oferty kompleksowe.
 2. Ofertę można składać w MGOK w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 marca 2018
 3. Informacji udziela Barbara Nowicka dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mieszkowicach. tel 91 4145 -339, 798 075 890 mail. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 1. Wzór oferty zał. nr 1
 2. Oświadczenie przyjmującego ofertę zał.2
 3. Wybranym podmiotem zostanie podpisana umowa na wykonanie powyższego.

Barbara Nowicka

dyrektor

Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury

w Mieszkowicach

dane zamawiającego:

Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury

w Mieszkowicach

74-505 Mieszkowice

Kościuszki 48

NIP 858-16-33-342

 

załącznik nr 1

załącznik nr 2

 

 

 

 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mgokmiesz/domains/mgok.mieszkowice.net/public_html/templates/MGOK10/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mgokmiesz/domains/mgok.mieszkowice.net/public_html/templates/MGOK10/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mgokmiesz/domains/mgok.mieszkowice.net/public_html/templates/MGOK10/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mgokmiesz/domains/mgok.mieszkowice.net/public_html/templates/MGOK10/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mgokmiesz/domains/mgok.mieszkowice.net/public_html/templates/MGOK10/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mgokmiesz/domains/mgok.mieszkowice.net/public_html/templates/MGOK10/html/pagination.php on line 135


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
-->