Turniej Drużyn Podwórkowych 2017

 

REGULAMIN

Turnieju Drużyn Podwórkowych w Piłce Nożnej

2017

1. CEL:

- popularyzacja rekreacji ruchowej,

- propagowanie form aktywnego wypoczynku,

- zapewnienie i urozmaicenie wolnego czasu.

2. TERMIN I MIEJSCE:

- Zespół Boisk Szkolnych Orlik Mieszkowice

- 30.06.2017r godz. 15.00

3. ORGANIZATOR:

- Burmistrz Gminy Mieszkowice

- Koordynator Adam Linkiewicz

4. UCZESTNICTWO:

- w zawodach prawo startu mają drużyny zgłoszone do dnia 16.06.2017r.

- w skład drużyny wchodzą: 5 zawodników + bramkarz, 2 zawodników rezerwowych,

- wymaga się od uczestników zgody rodzica lub opiekuna,

- w czasie trwania rozgrywek wymagana jest obecność opiekuna drużyny,

5. ZGŁOSZENIA

- Na adres e-mail;

       Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ;

       Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

6. NAGRODY:

- puchary, dyplomy dla zwycięskie drużyny.

7. UWAGI KOŃCOWE:

- drużynę zgłasza pełnoletni opiekun,

- organizator nie pobiera "wpisowego",

- w turnieju udział biorą roczniki od 2002 do 2007

- uczestnik biorący udział w zawodach startuje na własną odpowiedzialność i za zgodą opiekuna prawnego (załącznik)

- wszelkie spory rozpatruje organizator, lub wyznaczona osoba przez sędziego głównego,

- decyzje sędziego głównego są ostateczne,

- osoby biorące udział w zawodach muszą posiadać strój sportowy,

- organizator zapewnia opiekę pielęgniarską od rozpoczęcia do zakończenia turnieju.

- udział w turnieju jest jednoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu,

- uczestnictwo w zawodach oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz użycie wizerunku uczestnika,

- załączniki; zgłoszenia oraz zgody opiekuna stanowią załączniki do niniejszego regulaminu

- wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 668302831 lub 914145339

 

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

 
-->