Flaga Polski 2020. Wirtualny konkurs fotograficzny

94611841 1513188045510120 3420799657213689856 o

 

 

 

 

Zapraszamy młodzież i dorosłych do udziału w i edycji otwartego wirtualnego konkursu fotograficznego pt. " Flaga Polski 2020. Wirtualny konkurs fotograficzny". Konkurs zorganizowany jest z okazji Święta Flagi Rzeczpospolitej Polskiej.

Posty ze zdjęciami należy zamieszczać do niedzieli 10.05.2020 r. do godz. 23.59 w wydarzeniu pt. " Flaga Polski 2020. Wirtualny konkurs fotograficzny" na fanpage'u MGOK Mieszkowice ,

REGULAMIN KONKURSU:

1. Organizatorem wirtualnego konkursu fotograficznego pt. " Flaga Polski 2020. Wirtualny konkurs fotograficzny" jest Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Mieszkowicach. Konkurs zorganizowany jest z okazji Święta Flagi RP i ma charakter otwarty.
2. Aby wziąć udział w konkursie:
- należy kliknąć "zainteresowany" lub "wezmę udział" w wydarzeniu konkursowym, tu: Flaga Polski 2020. Wirtualny konkurs fotograficzny
- należy napisać post z dołączonym z zdjęciem
- można udostępnić wydarzenie konkursowe na swojej tablicy
3. W Konkursie może wziąć udział każdy, kto ukończył 13 rok życia oraz posiada własne konto na Facebook'u i samodzielnie wykona zdjęcie przedstawiające flagę Polski - umieszczoną np. na domach, instytucjach, masztach, w parkach i w innych miejscach - przedstawioną w ciekawym ujęciu kompozycyjnym oraz zachowane w należytej symbolice patriotycznej.
4. Fotografię należy zamieścić jako post na fanpage'u MGOK Mieszkowice w wydarzeniu pt. " Flaga Polski 2020. Wirtualny konkurs fotograficzny".
5. W poście można zamieścić tylko jedno zdjęcie. Każdy post powinien zawierać opis dotyczący zamieszczonego zdjęcia (opis miejsca, nastroju, cytat itp.).
6. Zabrania się umieszczania zdjęć nie swojego autorstwa.
7. Zamieszczenie zdjęcia jest jednocześnie zgodą na jego późniejszą publikację przez MGOK Mieszkowice z chwilą zamieszczenia prac fotograficznych w poście w powyższym wydarzeniu na fanpage'u organizatora. Uczestnicy konkursu przenoszą na MGOK Mieszkowice nieodpłatnie, bezterminowo, bez ograniczeń co do terytorium, wszelkie autorskie prawa majątkowe do prac, stanowiących przedmiot zabawy, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art.50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).
8. Konkurs trwać będzie do 10 maja 2020 r. roku do godz. 23.59. W tym czasie można brać w nim udział, czyli zamieścić zdjęcie w poście wydarzenia.
9. Po upływie terminu konkursu, spośród biorących udział przez specjalnie powołane Jury zostaną przyznane nagrody: 1, 2 i 3 miejsce oraz trzy wyróżnienia. Komisja ma prawo do nieprzyznania wszystkich nagród. Sposób wręczenia lub dostarczenia nagród podamy po ogłoszeniu wyników.
10. Informacja o wynikach konkursu oraz sposobu odbioru nagród zostanie zamieszczona w wydarzeniu oraz na stronie internetowej www.mgokmieszkowice.pl w dniu 21 maja 2020 r.
11. Złożenie pracy konkursowej tj. zamieszczenie postu z fotografią w omawianym wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

 
-->