MGOK Mieszkowice
Spotkanie zespołów śpiewaczych

Zapraszamy

do Zielina na Cecyliadę 2010

dnia 19.11.2010 godzina 14.00 - dzieci i młodzież

dnia 20.11.2010 godzina 11.00 - msza święta

godzina 12.00 - dorośli

 

Spotkanie dofinansowane z FMP INTERREG IVA

 
Narodowe Święto Niepodległości

 
Dzień Seniora

 
-->