MGOK Mieszkowice
Święto Mieszkowic 2017

plakat sm

 
Piłkarski Turniej Gminy Mieszkowice

 

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKARSKIEGO 2017

O PUCHAR BURMISTRZA MIESZKOWIC

CELE

1. Integracja międzypokoleniowa sołectw Gminy i miasta Mieszkowice.

2. Rozwój życia kulturalnego oraz integracja społeczeństwa.

3. Integracja i aktywizacja społeczności wiejskiej.

4. Promocja wsi.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Piłkarski Turniej Gminy Mieszkowice, ogłoszony na terenie Gminy .

§ 2

1.Organizatorem turnieju jest Burmistrz Gminy Mieszkowice

2. Koordynator Adam Linkiewicz

II. TERMIN I MIEJSCE

1. Zespól Boisk ORLIK Mieszkowice

2. 01.07.2017r. Godz.8.30 rozpoczęcie turnieju 9.00

III. UCZESTNICY TURNIEJU

§ 3

1. Uczestnikami Turnieju są 6 - osobowe drużyny + 1 bramkarz + 2 rezerwowych składające się z przedstawicieli każdej wsi Gminy i miasta Mieszkowice; rocznik 2001 i starsi, bez względu na stopień pokrewieństwa.

  1. W skład drużyny mogą wejść tylko mieszkańcy danej miejscowości, bez względu na płeć
  2. Osoby niepełnoletnie udział biorą za zgodą rodziców.

4. Uczestnicy biorą udział w turnieju na własny koszt i na własną odpowiedzialność.

IV. WARUNKI TURNIEJU

§ 4

1. Kapitan drużyny zobowiązany jest przesłać do 16 czerwca 2017 r. formularz zgłoszeniowy do turnieju na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , zgłosić drużynę telefonicznie pod nr. tel. 668302831 lub 914145339 lub osobiście

2. Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

§ 5

Uczestnik turnieju, oświadcza, ze wyraża zgodę : na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych oraz wykonywanie i wykorzystywanie przez Organizatora zdjęć wykonanych w czasie trwania turnieju.

§ 6

Przed rozpoczęciem turnieju kapitanowie drużyn wylosują numery, które określą kolejno start drużyn.

V. NAGRODY

§ 7
1.Komisja powołana przez Organizatora wyłoni zwycięską drużynę, która otrzyma

Puchar Burmistrza.

2. Uroczyste rozdanie nagród i wyróżnień nastąpi podczas otwarcia Święta Mieszkowic 2017, 1 lipca 2017 około godz. 18.30-19.00

3. Organizatorzy konkursu zapewniają sobie prawo do prezentacji fotografii z Turnieju

§ 8

Regulamin w jego pełnym brzmieniu będzie dostępny do wglądu dla uczestników turnieju w MGOK-u lub na stronie internetowej instytucji Wszelkie pytania związane z turniejem prosimy kierować do Koordynatora ADAMA LINKIEWICZA, tel. 668302831

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

ZGODA RODZICA /OPIEKUNA PRAWNEGO

 

 
Turniej Drużyn Podwórkowych 2017

 

REGULAMIN

Turnieju Drużyn Podwórkowych w Piłce Nożnej

2017

1. CEL:

- popularyzacja rekreacji ruchowej,

- propagowanie form aktywnego wypoczynku,

- zapewnienie i urozmaicenie wolnego czasu.

2. TERMIN I MIEJSCE:

- Zespół Boisk Szkolnych Orlik Mieszkowice

- 30.06.2017r godz. 15.00

3. ORGANIZATOR:

- Burmistrz Gminy Mieszkowice

- Koordynator Adam Linkiewicz

4. UCZESTNICTWO:

- w zawodach prawo startu mają drużyny zgłoszone do dnia 16.06.2017r.

- w skład drużyny wchodzą: 5 zawodników + bramkarz, 2 zawodników rezerwowych,

- wymaga się od uczestników zgody rodzica lub opiekuna,

- w czasie trwania rozgrywek wymagana jest obecność opiekuna drużyny,

5. ZGŁOSZENIA

- Na adres e-mail;

       Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ;

       Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

6. NAGRODY:

- puchary, dyplomy dla zwycięskie drużyny.

7. UWAGI KOŃCOWE:

- drużynę zgłasza pełnoletni opiekun,

- organizator nie pobiera "wpisowego",

- w turnieju udział biorą roczniki od 2002 do 2007

- uczestnik biorący udział w zawodach startuje na własną odpowiedzialność i za zgodą opiekuna prawnego (załącznik)

- wszelkie spory rozpatruje organizator, lub wyznaczona osoba przez sędziego głównego,

- decyzje sędziego głównego są ostateczne,

- osoby biorące udział w zawodach muszą posiadać strój sportowy,

- organizator zapewnia opiekę pielęgniarską od rozpoczęcia do zakończenia turnieju.

- udział w turnieju jest jednoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu,

- uczestnictwo w zawodach oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz użycie wizerunku uczestnika,

- załączniki; zgłoszenia oraz zgody opiekuna stanowią załączniki do niniejszego regulaminu

- wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 668302831 lub 914145339

 

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
-->