Turniej Drużyn Podwórkowych 2018

 

REGULAMIN

Otwartego Turnieju Drużyn Podwórkowych Piłki Nożnej

2018

1. CEL:
- popularyzacja rekreacji ruchowej,
- propagowanie form aktywnego wypoczynku,
- zapewnienie i urozmaicenie wolnego czasu.

2. TERMIN I MIEJSCE:
- Zespół Boisk Szkolnych Orlik Mieszkowice
- 18.07.2017r . godz. 15.00

3. ORGANIZATOR:
- Burmistrz Gminy Mieszkowice
- Koordynator Adam Linkiewicz

4. UCZESTNICTWO:
- w zawodach prawo startu mają drużyny zgłoszone do dnia 13.07.2018r.
- w skład drużyny wchodzą: 5 zawodników + bramkarz, 2 zawodników rezerwowych,
- wymaga się od uczestników zgody rodzica lub opiekuna
- w czasie trwania rozgrywek wymagana jest obecność opiekuna drużyny,

5. ZGŁOSZENIA
- Na adres e-mail;

       Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ;

       Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

6. NAGRODY:
- puchary, dyplomy dla zwycięskie drużyny.

7. UWAGI KOŃCOWE:
- drużynę zgłasza pełnoletni opiekun,
- organizator nie pobiera "wpisowego",
- w turnieju udział biorą roczniki od 2003 do 2008
- wszyscy biorący udział w zawodach muszą ubezpieczyć się we własnym zakresie, biorąc     udział w zawodach startują na własną odpowiedzialność,
- wszelkie spory rozpatruje organizator, lub wyznaczona osoba przez sędziego głównego,
- decyzje sędziego głównego są ostateczne,
- osoby biorące udział w zawodach muszą posiadać strój sportowy,
- udział w turnieju jest jednoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu,
- uczestnictwo w zawodach oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz użycie wizerunku uczestnika,
- organizator zapewnia opiekę pielęgniarską od rozpoczęcia do zakończenia turnieju.
- załączniki ; zgłoszenia oraz zgody opiekuna stanowią załączniki do niniejszego regulaminu
- wszelkie informacje można uzyskać pod nr. tel. 668302831 lub 914145339

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (pobierz)

ZGODA RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO (pobierz)

 

 
-->