Piłkarski Turniej Gminy Mieszkowice

 

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKARSKIEGO 2017

O PUCHAR BURMISTRZA MIESZKOWIC

CELE

1. Integracja międzypokoleniowa sołectw Gminy i miasta Mieszkowice.

2. Rozwój życia kulturalnego oraz integracja społeczeństwa.

3. Integracja i aktywizacja społeczności wiejskiej.

4. Promocja wsi.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Piłkarski Turniej Gminy Mieszkowice, ogłoszony na terenie Gminy .

§ 2

1.Organizatorem turnieju jest Burmistrz Gminy Mieszkowice

2. Koordynator Adam Linkiewicz

II. TERMIN I MIEJSCE

1. Zespól Boisk ORLIK Mieszkowice

2. 01.07.2017r. Godz.8.30 rozpoczęcie turnieju 9.00

III. UCZESTNICY TURNIEJU

§ 3

1. Uczestnikami Turnieju są 6 - osobowe drużyny + 1 bramkarz + 2 rezerwowych składające się z przedstawicieli każdej wsi Gminy i miasta Mieszkowice; rocznik 2001 i starsi, bez względu na stopień pokrewieństwa.

  1. W skład drużyny mogą wejść tylko mieszkańcy danej miejscowości, bez względu na płeć
  2. Osoby niepełnoletnie udział biorą za zgodą rodziców.

4. Uczestnicy biorą udział w turnieju na własny koszt i na własną odpowiedzialność.

IV. WARUNKI TURNIEJU

§ 4

1. Kapitan drużyny zobowiązany jest przesłać do 16 czerwca 2017 r. formularz zgłoszeniowy do turnieju na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , zgłosić drużynę telefonicznie pod nr. tel. 668302831 lub 914145339 lub osobiście

2. Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

§ 5

Uczestnik turnieju, oświadcza, ze wyraża zgodę : na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych oraz wykonywanie i wykorzystywanie przez Organizatora zdjęć wykonanych w czasie trwania turnieju.

§ 6

Przed rozpoczęciem turnieju kapitanowie drużyn wylosują numery, które określą kolejno start drużyn.

V. NAGRODY

§ 7
1.Komisja powołana przez Organizatora wyłoni zwycięską drużynę, która otrzyma

Puchar Burmistrza.

2. Uroczyste rozdanie nagród i wyróżnień nastąpi podczas otwarcia Święta Mieszkowic 2017, 1 lipca 2017 około godz. 18.30-19.00

3. Organizatorzy konkursu zapewniają sobie prawo do prezentacji fotografii z Turnieju

§ 8

Regulamin w jego pełnym brzmieniu będzie dostępny do wglądu dla uczestników turnieju w MGOK-u lub na stronie internetowej instytucji Wszelkie pytania związane z turniejem prosimy kierować do Koordynatora ADAMA LINKIEWICZA, tel. 668302831

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

ZGODA RODZICA /OPIEKUNA PRAWNEGO

 

 
-->