STAŻ w MGOK Mieszkowice

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Mieszkowicach

zaprasza osoby bezrobotne

zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Gryfinie lub jego filii w Chojnie,
które nie ukończyły 30 roku życia
i osoby do 25 roku życia
(zarejestrowane w UP nie wcześniej niż w 2017r.)
do
odbycia stażu w MGOK Mieszkowice

Termin zgłoszeń do 20 kwietnia 2017r.

informacji udziela osobiście
Barbara Nowicka
dyrektor

 
-->